KRUŠNOHORSKÝ ROK 48 – Z KŘÍŽATEK NA ROZHLEDNU JEŘABINA, OKOLO VODNÍ NÁDRŽE JANOV 

Je tady další pondělí a s ním již tradičně příběh z Krušných hor. Tentokrát vás vezmu na výlet do jednoho malebného koutu našeho pohoří. Budeme se pohybovat jen kousek od hnědouhelné pánve a na dosah chemických závodů, přesto v téměř panenské přírodě. I to nabízejí Krušné hory. Konec řečí, vyrážíme.

Každý správný výlet musí mít svůj výchozí bod, místo okolo kterého se budeme pohybovat. Pro nás bude takovým místem vodní nádrž Janov nedaleko Litvínova. Přehrada v Hamerském údolí, odtud občas nazývána Hamerská, leží na soutoku Loupenice a Klínského potoka. Oba toky přehradu napájejí. V sušších obdobích je možné vodu v přehradě doplňovat také z řeky Svídnice, k čemuž slouží čerpací stanice v nedalekém Mníšku.

První úvahy o stavbě vodního díla v tomto údolí se datují do roku 1906 v souvislosti s potřebou zásobovat pitnou vodou rychle se rozrůstající královské město Most. Odtud třetí používaný název pro toto vodní dílo – Mostecká přehrada. V roce 1908 vypracoval Dr. Robert Weyrauch projekt, podle kterého se začalo v červnu 1911 konečně stavět. Samotné stavbě předcházelo udělení stavebního povolení, to bylo získáno 9. prosince 1908, tedy před celými 113 lety. Samotnou stavbu provázel nejeden problém. Přestože se přehrada v březnu 1914 zdála být dokončená a začala se napouštět vodou, musela se ještě několik měsíců opravovat prosakující hráz. Nakonec se ale vše podařilo a stavba začala sloužit svému účelu. Dnes je přehrada chráněnou technickou památkou, její hráz patří k nejvyšším zděným hrázím v České republice. Dosahuje až do výšky 45 metrů nad terénem. Na samotnou hráz není umožněn přístup, přehrada se nachází v nejvyšším pásmu hygienické ochrany.

Náš výlet k přehradě začínám v obci Křížatky, ležící jen kousek nad Litvínovem. Modrá turistická značka kopíruje silnici spojující Křížatky a hraniční obec Mníšek. Hned za vsí vstupujeme do Přírodního parku Loučenská vrchovina, který se rozprostírá okolo přehrady. U rozcestníku Nad Křížatkami musíme odbočit na lesní cestu, která nás asi po kilometru přivede k nádrži. A tady začíná první komplikace mého putování. Den před výletem nasněžilo, a tak se kvůli pořízení fotografie brodím čerstvě napadaným sněhem. Cesta nic moc, mokro v botách, ale co bych pro pořízení fotografie neudělal. Pokochám se přehradou a vracím se zpět na silnici. Dál pak po silnici (červené turistické značce) stoupám k rozhledně Jeřabina.

Rozhledna Jeřabina se tyčí 788 metrů nad mořem a nabízí, údajně, úchvatný výhled do mostecké uhelné pánve. Slovo údajně je na místě, neboť počasí nabízí výhled tak maximálně dva metry před sebe. Což je druhá komplikace na mé cestě. A třetí si uvědomuji vzápětí. Fotografuji rozhlednu a její okolí a uvědomují si, že jsem zapomněl vyfotit tu prokletou přehradu. Že bych se tam vracel? Ani omylem. Tak alespoň pár informací o rozhledně. První dřevěná rozhledna byla na tomto místě otevřena 9. října 1884. Drsné krušnohorské zimy udělaly své a tak musela být rozhledna v roce 1929 zcela obnovena. Vydržela do konce druhé světové války, pak ji definitivně zničili vandalové. V roce 2009 provedl Sport areál Klíny její obnovu do původní podoby z roku 1929. A pak, že se dobré skutky dějí jen v pohádkách.

Vydávám se na cestu zpátky, rozhodnut, že tento krásný kout Krušných hor musím někdy znovu navštívit a pořádně prozkoumat. Třeba ještě letošní zimu, až pojedu lyžovat do nedalekého populárního areálu Klíny, nebo v létě, v rámci svého přeběhu Krušných hor. A vy se sem určitě vydejte také!