KRUŠNOHORSKÝ ROK 46 – KRÁSNÁ LÍPA A JEJÍ (ČASTO POHNUTÉ) OSUDY…

Dnes se zastavíme v malé obci ležící mezi Šindelovou a Přebuzí. Vítá nás Krásná Lípa, malebná krušnohorská vesnička s pohnutou historií. Před válkou zde žilo více než 700 obyvatel, dnes necelá stovka. Přesto má Krásná Lípa vlastně štěstí, přežila totiž do dnešních dní. Na rozdíl třeba od obcí Milíře, Ptačí, Břidlová, Mlýnské chalupy, či Javořina. O těch už dnes můžeme mluvit pouze v minulém čase.

Ale zpět do Krásné Lípy. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1512. Je to zmínka odkazující na sourozenecký spor. Jak se píše v sokolovské soudní knize, dva bratři z Krásné Lípy, skláři Mikuláš a Kašpar, spolu vedli spor o využívání pramene. Že se nemohli dohodnout, rozhodl soud šalamounsky. Jeden z bratrů směl využívat pramen ve dne, druhý v noci. Zda musel ponocovat Mikuláš, nebo Kašpar, už zdroj neříká. Co z tohoto záznamu vyplývá, je fakt, že v okolí Krásné Lípy se velmi dobře dařilo sklářskému řemeslu. Roku 1562 je v dalším písemném pramenu zmiňován jakýsi Hans Schürer, sklář z Krásné Lípy. Trochu se o historii tohoto řemesla v regionu zajímám a musím konstatovat, že snad každý třetí významný sklář v regionu se jmenoval Schürer. Jeden takový – Kryštof Schürer – založil třeba proslulou sklářskou Soví huť u Nejdku, kde začal využívat kobaltovou barvu. Nás ale dnes zajímá Krásné Lípa.

Ta v dobách místních sklářů prosperovala, také díky svým majitelům, kterými byli v regionu dobře známí Šlikové. Ti drželi Krásnou Lípu až do roku 1591, kdy ves vyženil Mikuláš Globner. Ten se ale, jak se Třicetiletá válka vyvíjela v neprospěch protestantů, uchýlil do emigrace a ves přenechal svému bratranci. No a ten ji dne 28. listopadu 1628 prodal Otto Nosticovi. Právě toto skromné výročí slaví Krásná Lípa v tomto týdnu. U Otto Nostice se na chvíli zastavme. Byl to totiž pěkně mazaný ptáček. Dobře odhadl, na jakou stranu se postavit během Stavovského povstání. Na rozdíl třeba právě od Šliků. A tak zatímco Šlikům byl pro účast na povstání zkonfiskován jejich rozsáhlý majetek, Ottova hvězda díky věrnosti císaři stoupala. Byl to první Nostic, který se významně prosadil mezi českou šlechtu. Z Krásné Lípy se ale příliš dlouho netěšil. Zemřel roku 1630.

Obec ale žila dál. Pod správou různých majitelů. V dobách lepších, kdy se Krásná Lípa rozrůstala jak počtem domů, tak obyvatel, i v dobách horších, či přímo tragických. Jedním takovým tragickým momentem byla i epidemie moru, která zde propukla roku 1680. Boží muka, připomínající tuto tragédii, stojí v lese nedaleko silnice z Přebuzi do Šindelové.

Dějiny obce pak kopírovaly ty, které prožíval celý region. První světová válka a ztráta mnoha synů, otců a manželů, kteří zahynuli kdesi na frontě. První republika, kdy se místní obyvatelé stali menšinou v novém státě. Třicátá léta plná nacionalismu, druhá světová válka a po ní odsun drtivé většiny zdejšího obyvatelstva. Právě ke konci války se váže další místní tragédie. Dne 6. června 1945 bylo v lese nedaleko Krásné Lípy členy Revoluční gardy popraveno deset neozbrojených Němců. Zahynuli zde mimo jiné starostové Šindelové a Milířů. To, že byla taková doba, nemůže být pro toto bezpráví žádnou omluvou. Dcera jednoho z popravených mužů, Theresa Seidelová, nechala v roce 1992 na místě vraždy postavit malý pomníček.

V současné době patří Krásná Lípa pod blízkou Šindelovou. Kromě již zmíněného pomníčku a Božích muk naleznete v obci kostel Svatého Václava, který se právě v této době opravuje. V blízkém okolí Krásné Lípy vede několik cyklistických a turistických tras, které vás mimo jiné zavedou třeba právě do zaniklých obcí v okolí.