KRUŠNOHORSKÝ ROK 29 – NEPRÁVEM OPOMÍJENÝ RICHARD DOTZAUER SE NARODIL 25. 7. 1816 V KRASLICÍCH 

V dnešním povídání bych vám rád představil významnou osobu, rodáka z Kraslic, který je dodnes často neprávem opomíjen. Zatímco o mnoha jiných osobnostech Krušnohoří se píšou statě, natáčí filmy, nebo pořádají besedy, jsou i tací, kteří žijí jaksi v ústraní. Jednou takovou osobností je i Richard Dotzauer, muž mnoha tváří, který by v tomto týdnu oslavil výročí svého narození. Pojďme si tedy jednotlivé tváře této osobnosti představit.

DOTZAUER Z KRASLIC
Jak již bylo řečeno, Richard Dotzauer se narodil v Kraslicích. Jeho rod, původně mlynářský, měl ve městě na řece Svatavě dlouhou historii. Dotzauerové sem přišli pravděpodobně již v 16. století a postupem času se stali významnou rodinou, jednou z nejváženějších v celém okolí. Richardův otec – Johann Florian – byl lékárníkem, ve městě vedl Lékárnu u Orla, kterou později převzal jeho druhý syn Adolf. Pro Richarda určil otec jinou dráhu.

STUDENT DOTZAUER
Aby se na ni připravil, odešel Richard na studia pryč z Kraslic. Nejprve na gymnázium v Chebu a poté studovat obchod do Plzně. Po absolvování studia v Plzni otec rozhodl, že pro synovu kariéru bude nejlepší odejít na další tři roky do Vídně, kde se opět věnoval studiu obchodu. Do jeho života ale v té době vstoupila vážná nemoc, která mu neumožnila studia dokončit. Nezbylo mu tedy nic jiného, než si získat ostruhy v reálném životě.

OBCHODNÍK DOTZAUER
Svou praxi začal v koloniálním obchodě v Bratislavě. Protože byl nadmíru šikovný, záhy si jej jako svého obchodního cestujícího vybral vídeňský podnikatel Schoeller. Obchodní cesty jej vedly po celé Evropě, mimo jiné i do Prahy, kde potkal svou budoucí manželku Eleonoru. Tato svatba pro něho byla zásadní i z hlediska pracovního života. Jeho tchán byl totiž slovutný podnikatel a Richard pro něho začal brzy pracovat. A záhy se stal také společníkem firmy. Už nebyl jen obchodník, ale sám se stal podnikatelem.

PODNIKATEL DOTZAUER
Rodinné podnikání díky svému talentu nebývale rozvíjel. Dokázal hledat nové trhy a nová odbytiště, díky jazykovému vybavení firmu dostal i k zahraničním zákazníkům. Přesunul obchod do nových, větších a moderních prostor, přežil revoluční rok 1848 i další hospodářské krize, a když bylo třeba, dokázal vyjednat úvěry u bank, aby mohl svou činnost nadále rozvíjet. Pořád se snažil být o krok před ostatními. Takový kraslický Jan Born, nemyslíte?

OSOBA VEŘEJNÁ
Jak se etabloval v podnikatelských kruzích, začal pronikat i do veřejného života. Bylo to tak v těch dobách obvyklé, ne každý na to ale měl talent. Richard Dotzauer ano. Poprvé se zapsal do povědomí jako spoluorganizátor plesu na Žofíně v roce 1845. O rok později vstoupil do Jednoty pro povzbuzení průmyslu v Čechách. Z řadového člena se postupně stal členem předsednictva a sekretářem. V revolučním roce 1848 se stal hejtmanem pražské Národní gardy. To už byla pozice mimořádně prestižní. Přibližně v té době se stal jednou z vůdčích osobností spolkového života Němců v Praze a prosadil se i v bankovnictví. Na vrcholu kariéry byl Richard Dotzauer ředitelem Hypoteční banky království Českého.

RYTÍŘ DOTZAUER
Díky tomu všemu se mu také dostalo mimořádné pocty. 12. března 1867 jej císař František Josef I. povýšil do šlechtického stavu. Od té doby se honosil titulem rytíř Dotzauer a měl dokonce i vlastní erb.

JEHO KRUŠNOHORSKÉ STOPY
I když se jeho produktivní život odehrával především v Praze, na svůj rodný kraj nikdy nezapomněl. A nejednalo se jen o časté zdvořilostní návštěvy. Finančně podporoval turistické a německé spolky v Krušnohoří, byl předsedou spolku pro podporu živnostenské činnosti v Krušnohoří, v rodných Kraslicích se zasloužil o zřízení hudebně – nástrojářské školy a chudobince, a také houslařské školy v nedalekých Lubech. Svým vlivem prosadil stavbu železnice z Prahy do Chebu, a také tratí z Chomutova do Vejprt a ze Sokolova do rodných Kraslic.

V Kralicích stála na jeho počest dlouhá léta bronzová socha, která byla po 2. světové válce zničena. Dnes jej v rodném městě připomíná památník v parčíku nedaleko kostela Božího Těla. Richard Dotzauer byl skutečně podnikavý a schopný muž se silným vztahem k rodnému regionu.