PSÍ ŽIVOT XXIV. - ČESKO – PSÍ SLOVNÍK 

Rád bych Vás v dnešním příspěvku seznámil s prvními výsledky dlouhodobého vědeckého průzkumu. Po vzoru svých slavných předchůdců – badatelů, mezi kterými můžeme zmínit například Bedřicha Hrozného, Jeana – Francoise Champolliona, nebo Járu Cimrmana, jsem se i já rozhodl přispět lidstvu svým dílem.

Rozhodl jsem se rozluštit psí jazyk. Pochopit jej, roztřídit jej, přeložit nejčastěji používané povely a výrazy. Byla to práce těžká, někdy trudná a výjimečně i nebezpečná. Pro člověka i pro psa. Výsledky se ale dostavily. Pozorováním a metodou pokus – omyl jsem se dostal k prvním konkrétním, vědecky podloženým výsledkům.

S těmi bych Vás nyní rád seznámil. Pro úplnost jsem se rozhodl vést svůj slovník po vzoru Ottova slovníku naučného – tedy nejen prostý překlad, ale i vysvětlení významu a odpovídající komentář. Nuže, pojďme na to. Velkými písmeny jsou uvedena sousloví a pokyny v českém jazyce, přes pomlčku pak uveden překlad do psího jazyka.

Začněme základními pokyny:
NESMÍŠ – udělej to okamžitě a rychle
FUJ – sežer to i s tím papírkem okolo
K NOZE – rád bych tě alespoň tři minuty marně honil po bytě
DOLEVA! – to znamená samozřejmě doprava, neboť psi mají bulharský orientační gen
RYCHLE POJĎ! – lehni si na záda a vrť ocasem
POMALU! – běž a smeť všechno, co máš v cestě
NECH PEJSKA! – skoč na tu potvoru, ať z ní lítají chlupy
TRHEJ! – olízni toho pána a slož se mu k nohám
NESKÁKEJ! - snaž se, ať má ta paní bláto až za ušima
DO AUTA! – najdi první louži, nebo ještě lépe hovno a válej sudy
PŘINES! – schovej to, ať už to nikdy nenajdeme
……………………

V uvedeném výčtu lze samozřejmě dále pokračovat. Nicméně pro udržení duševní rovnováhy autora tohoto příspěvku dnes naše bádání přerušíme a vrátíme se k němu zase někdy příště. Pokud jste někdo zjistil, že na vašeho mazlíčka uvedený slovník neplatí, zajeďte urychleně k veterináři. MÁTE TOTIŽ HLUCHÉHO PSA!