KRUŠNOHORSKÝ ROK 71: HŘEBENOVKA, ANEB PŘES KRUŠNÉ HORY PO HISTORICKÉ STEZCE

V dnešním povídání se vydáme přes celé Krušné hory. Půjdeme po historické trase, která je známa jako Krušnohorská hřebenovka. Právě hřebenovku jsem si vybral z více důvodů. Její vznik je spojen s osobou průkopníka turismu Josefa Brechensbauera, jehož životní příběh je nesmírně zajímavý. Druhý důvod je osobní. V posledních dvou letech jsem trasu hřebenovky dvakrát sám překonal, mohu tedy při psaní využít čerstvé vzpomínky. A konečně třetím důvodem je spontánní aktivita několika lidí, kteří se v posledních letech snaží historii Krušnohorské hřebenovky aktivně připomínat.

Pánové, kteří se do připomínky staré hřebenové cesty pustili, prezentují svou činnost na webu www.krusnohorskahrebenovka.cz Zde se dozvíte nejen o jejich činnosti, ale také o historii hřebenových tras v oblasti Krušných hor a naleznete zde mnoho fotografií. V červnu letošního roku byla dokonce vydána kniha - Stará hřebenová cesta Krušné hory. Ještě ji nemám, ale chystám se to napravit.

Ale teď zpět k putování po hřebenovce. Je na čase konečně si přiblížit její trasu. Existuje několik verzí, kde vlastně tato trasa začíná a kde je její konec. Já ctím to vytyčení, které poprvé popsali pánové Brechensbauer a Prassl ve svém turistickém průvodci z roku 1907. Jimi popsaná Krušnohorská hřebenová cesta vedla z Děčína až do Aše. Tak se po ní pojďme vydat tak, jak jsem to udělal já. Sedněme na vlak, dojeďme do Děčína a tam se vydejme na více jak 200 kilometrů dlouhou trasu na západ.

Trasa hřebenovky vede z Děčína pěkně zostra. Přímou cestou na první vrchol trasy – Děčínský Sněžník. Stoupání je to výživné, odměnou jsou však překrásné výhledy do krajiny. Pokračujeme dál, přes Tiské stěny, velice zajímavé skalní útvary, do Nakléřova. Právě Nakléřovský průsmyk, kudy se mimochodem doslova valily dějiny (Od Napoleona, přes Hitlerovu armádu, až po sovětské tanky v roce 1968) je považován za skutečnou východní bránu do Krušných hor. Odtud pak pokračujeme po červené turistické značce až na Komáří hůrku. A to je na první den putování tak akorát.

Druhý den vyrážíme dál, směrem na Cínovec. Putujeme moc pěknou krajinou, okolo zdejších rašelinišť. Z Cínovce pak míříme dolů, směrem k bývalé obci Fláje, kde se dnes rozkládá jedna z krušnohorských vodních nádrží. Než se ale dostaneme k vodní hladině, musíme překonat dva výškové body – Bouřňák a také Vrch Tří pánů. Tady je to opravdu divočina. Od přehrady Fláje pak cesta pokračuje dál, směrem k obci Klíny a odtud pak do Nové Vsi v Horách. Tady můžeme, s pohledem na nedalekou Horu Svaté Kateřiny, zakončit druhý den putování.

Ráno pokračujeme dál, pěkně do kopce, až na Lesnou. Odtud kolem Volárenského rybníka do Kalku, kde nás přivítá zdejší kostel, pyšně se tyčící nad obcí. Je to jedna z dominant celých Krušných hor. Na kochání však není čas, pokračujeme dál, do další Hory se svatým v názvu, tentokrát Šebestiánem. To už se pomalu dostáváme na západní polovinu pohoří. Krajina se tady nenápadně proměňuje a okolním vrchům přibývají výškové metry. Nebylo by to pravé krušnohorské putování, kdybychom nepotkali další přehradu, tentokrát tu, jež nese název zaniklé obce Přísečnice. Odtud už je to jen kousek do Měděnce. Z dálky viditelný vrch Mědník, protkaný desítkami štol, nás vede do cíle dalšího dne. Ráno už nám zbývá poslední úsek.

Hned ráno nás čeká nejvyšší vrchol celé hřebenovky – Klínovec. Přes Boží Dar a okolo Božídarského Špičáku zdoláváme další tisícovku – Plešivec. Odtud míříme do prastarého hornického městečka Horní Blatná. Z Blatné nás hřebenovka zavede na německou stranu Krušných hor, zpět na české území se vracíme nedaleko Zadního Ostružníku. Odtud už je to přes Počátecký vrch jen kousek na Vysoký Kámen. Právě tady vždy své putování po hřebenovce končím. Ta Brechensbauera ale pokračuje dál, až na rozhlednu Háj u Aše. Kdo rád zdolává výzvy, může dojít až tam, ať má Krušnohorskou hřebenovku pěkně celou.

Ať už ale hodláte trasu projít celou, nebo se pokochat jen některou z jejích částí, vřele vám takový výlet doporučuji. Neprohloupíte ani tehdy, když se na některých místech odchýlíte od oficiální trasy. Vždyť Krušné hory jsou kouzelné celé! Tak vzhůru do stopy a mnoho šťastných kilometrů!