KRUŠNOHORSKÝ ROK 58: NOVÁ VES V HORÁCH – VESNICE S DOUHOU TRADICÍ VÝROBY HRAČEK

Obcí s názvem Nová Ves je v České republice doopravdy mnoho. Ta naše, krušnohorská, má v názvu ještě přídomek v Horách, čímž je od těch ostatních snadno rozpoznatelná. Kdyby se ale místo Nová jmenovala Dlouhá, vůbec by to nevadilo. Přejít ji totiž z jednoho konce na druhý je vskutku sportovní výkon. A to ještě k Nové Vsi v Horách patří osada Mikulovice, aby toho nebylo málo. Na pečlivé prozkoumání místního okolí je třeba rezervovat celý den, je toho zde k vidění více než dost.

Nová Ves v Horách byla založena jako dřevařská osada. Původně bývá označována jako Gebirgsneudorf, nebo Rottendorf. Právě tento historický název odkazuje na nedaleké panství Červený Hrádek u Jirkova, pod které Nová Ves určitou dobu patřila. K založení Nové Vsi se váže ještě jedna zajímavost. Zatímco nedaleký Mníšek založil slovutný Šebestián z Veitmíle, u počátků Nové Vsi byly jeho dvě sestry – Marie Magdalena a Anna, obě z Veitmíle. Myslím, že není moc jiných krušnohorských vesnic, které byly založeny ženou.

Život se tady, kousek od břehu řeky Svídnice, neobjevil znenadání. Novou Vsí vedla oblíbená kupecká stezka, zvaná Mostecká. Ještě daleko větší význam pro osídlení tohoto místa ale mělo – tak jako všude v okolí – dolování. Rozsáhlá a výnosná důlní díla se tady objevovala jako houby po dešti, největšího rozmachu dosáhlo místní dolování v 16. – 18. století. Jen v sousední Hoře Svaté Kateřiny se nacházela naleziště stříbra, mědi, nebo zinku. Nová Ves na svém území žádná významná důlní díla neměla, její role byla jiná. A přesto neméně důležitá. Pro udržení dolování bylo třeba obrovské množství dřeva. Dřevaři, silní a stateční mužové, kteří doly dřevem zásobovali, se tak stávali podobně důležitými jako ti, kteří dobývali rudu. A právě tady, v Nové Vsi v Horách, se několik takových dřevařských rodin usadilo.

A když už jsme u dřeva, tak u něj ještě chvíli zůstaňme. Hrálo a hraje důležitou roli v životě obce až do dnešních dnů. Když totiž důlní díla přestala vynášet, ať už z důvodu náboženského exodu mnoha obyvatel po Třicetileté válce, nebo dovozu levnější suroviny zpoza oceánu, museli se místní zamyslet, čím vydělají na skromné živobytí. Zatímco jinde se vyráběly třeba hudební nástroje, nebo paličkovaly krajky, v Nové Vsi začali vyrábět dřevěné hračky. Vyráběly se v jednotlivých rodinách a domech, snažil se každý, kdo se vyznal v práci s dřevem. A jak víme, takových lidí tady byla spousta.

Nejvýznamnější firmu založila roku 1889 rodina Walterova. Těch menších, podomních, ale byla v okolí více než stovka! Vyrábělo se všechno, na co jen pomyslíte. Panáčci, zvířátka, později vláčky a repliky staveb. Walterovi ve své době přišli s nápadem, který doslova dobyl svět. Pod vyráběná zvířátka přidali desku a kolečka, výrobek se opatřil provázkem a paráda byla na světě. Dnes nám to možná přijde obyčejné, ale ve své době to byl pro mnoho dětí ten nejkrásnější dárek pod vánočním stromečkem. Mimochodem často ozdobeném dřevěnými ozdobami odněkud z Krušných hor. Tradice výroby hraček přetrvala v Nové Vsi v Horách až do dnešních dnů. Firma NBW s.r.o. navázala na tuto místní tradici a od 21. února 1994 zde opět vyrábí dřevěné hračky. Je tak poslední firmou svého druhu na české straně Krušných hor.

A jaká je Nová Ves v Horách dnes? Ves, mající stále více rekreační charakter, nabízí dvě naučná místa. V budově hračkárny je stálá krušnohorská expozice hraček, v místním Infocentru naleznete malé muzeum. Čeká vás tam milá paní, hromada suvenýrů s místní tematikou (neodolal jsem a přivezl alespoň hrnek na kávu) a tři místnosti plné zajímavostí. Naleznete zde třináct obrazů Křížové cesty, repliky všech kostelů a kaplí v blízkém okolí, ale i věrné kopie historické školní třídy, pravé krušnohorské světnice, nebo dřevařské dílny. Kdo je spíše na technické památky, může vystoupat na Strážný vrch (767 m. n. m.), kde se nachází středně velká větrná farma s několika větrnými elektrárnami. Nakonec již jen letem světem zmíním kostel svatého archanděla Michaela, sochu svatého Jana Nepomuckého, památník obětem Prusko – rakouské války, zámeček Lniště a Dřevařský rybník. Jak už jsem řekl, Nová Ves v Horách a její okolí vás zabaví na celý den.