KRUŠNOHORSKÝ ROK 16 – NÁSILNÁ LIKVIDACE KLÁŠTERŮ, ZNÁMÁ POD NÁZVEM AKCE K, ZAČALA     13. DUBNA 1950

Dnes si připomeneme smutné výročí události namířené proti klášterům a řeholním řádům, v jejímž důsledku byly zmařeny mnohé lidské životy a na mnoha místech, Krušnohoří nevyjímaje, nenávratně poškozeno duchovní a kulturní dědictví naší země. Necelých pět let po válce se v pohraničí znovu zatýkalo, pronásledovalo a zavíralo do internačních táborů. 

Akce K začala v noci z 13. na 14. dubna roku 1950. Ozbrojení příslušníci státní bezpečnosti, lidových milic a dalších bezpečnostních složek totalitního státu přepadli pod rouškou tmy předem vybrané kláštery a drtivou většinu jejich osazenstva – mnichy a řeholníky – odvedli do předem připravených objektů, sloužících k jejich internaci. Je smutným paradoxem, že tyto objekty vybrali právě z klášterů zabraných v pohraniční oblasti. Stavby, které byly po řadu let pro mnohé řeholníky domovem a místem duchovního klidu se jim tak přes noc staly vězením. Kdo však byl internován, měl vlastně ještě štěstí. 

Mnoho duchovních během této zvůle podlehlo bití, věznění a krutému mučení. Pro doznání vykonstruovaných a předem připravených obvinění byly zadrženým podávány třeba i drogy. Mnozí vytrvali díky své víře, mnozí ale nelidskému zacházení podlehli a zpaměti recitovali naučená doznání. Jedním z nejznámějších vězněných mnichů byl například opat břevnovského kláštera Jan Anastáz Opasek. 

Tuto zmiňovanou událost, známou jako AKCE K, si můžeme připomenout i v našich Krušných horách a blízkém okolí. I v této oblasti bylo mnoho církevních stánků přepadeno, duchovní odvlečení a samotné kláštery odsouzeny k dlouhým letům chátrání. Mnozí se z této akce již bohužel nevzpamatovali. A to jak lidé, tak zmíněné památky. Co hůře, právě v naší oblasti se nacházely dva internační tábory, umístěné v prostorách přepadených klášterů. Bylo to v Bohosudově u Krupky a v Oseku u Duchcova. 

A ještě jedno smutné memento na závěr. Mnozí z uvězněných řeholníků byli režimem používáni jako pracovní síla na stavbě mnohých projektů té doby. V Krušných horách to byla například stavba vodní nádrže Křimov v okrese Chomutov, kde v letech 1953 – 1958 pracovali mimo jiné také internovaní řeholníci. 

Nezapomínejme tedy na tuto událost a zítra věnujme památku všem, kterým tato akce obrátila naruby jejich životy. V Krušných horách, i všude jinde.