KRUŠNOHORSKÝ ROK 6 - HROMNICE (2. února), SVÁTEK PŘICHÁZEJÍCÍHO JARA

V úterý nás kalendář upozorní, že nadešel den označovaný jako Hromnice. Svátek, při kterém se v minulosti po celém Krušnohoří slavil blížící se příchod jara. A dodržovaly se také mnohé tradice. 
Přenesme se dnes proto do časů našich předků a prožijme tento křesťanský svátek tak, jak jej prožívali oni. Jen si to představte….

Byl začátek měsíce února a krušnohorské kopce byly přikryty sněhovou peřinou. Vesničky na jejich hřebenech mohly zatím na jaro jen pomýšlet. Ven by psa nevyhnal, ale uvnitř chalup se čile pracovalo. Hromnice totiž definitivně odnášely období Vánoc. V křesťanské liturgii označovaly den, kdy Ježíšova matka Maria přivedla svého syna do jeruzalémského chrámu, aby jej zasvětila Bohu. Bylo to přesně 40. den po jeho narození. Proto je tento svátek často označován jako Uvedení Páně do chrámu.

Vraťme se ale zpátky do malebných chaloupek. Tam se sklízela vánoční výzdoba, betlémy putovaly zpátky na půdu, odstrojoval se vánoční stromeček. U toho nemohly chybět zvídavé oči dětí, které pomáhaly a přitom pozorně poslouchaly příběhy, které si dospělí vyprávěli. Právě pro dospělé obyvatele hor byly Hromnice oslavou brzkého příchodu jara – rok se ten den dle pradávných tradic překlopil do své druhé poloviny, která byla označována jako polovina hromová. Odtud tedy jejich název. 

Nejdůležitější tradicí s tímto dnem spojenou bylo svěcení svíčky – hromničky. Ta byla vysvěcena proto, aby během roku ochránila stavení, ale i ostatní hospodářství před bleskem. Po vysvěcení tak byla pečlivě uschována a v létě, když přišly bouřky, byla zapálena a postavena do okna. Naši předkové těmto pověrám věřili a přírody se doopravdy báli. Nebylo to náhodou dobře? Mám dojem, že i my bychom se dnes alespoň občas potřebovali něčeho bát. 

Hromnice jsou ale spojeny i s dalšími zvyky a obyčeji. Někde obcházel hospodář po návratu z kostela s posvěcenou hromničkou domácí zvířata, ale třeba také úly, aby měl hojnost medu. Občas se hromničky dávaly do ruky těžce nemocnému, aby měl světlo na své poslední cestě. O Hromnicích se také nesmělo klít, tancovat, ani zbytečně žertovat. Kdo nevydržel, měl jednoho dne zemřít bez světla. 

S Hromnicemi je také spojeno mnoho lidových pranostik. Mnohé jistě znáte: 

Na Hromnice o hodinu více. 
Hromnice – jara svíce. 
Na Hromnice musí skřivan vrznout, i kdyby měl zmrznout. 
Když o hromnicích svítí slunce, bude úrodný rok. 

A jakou pranostiku spojenou s tímto dnem znáte Vy?