KRUŠNOHORSKÝ ROK 4 - HROZNĚTÍN (23. ledna 2007 dostává zpět statut města) A JEHO ZASTAVENÍ 

Přijíždíte-li do Krušných hor ve směru od Ostrova nad Ohří, nemůže Vám ujít pohled na malé, sevřené městečko s výraznou kostelní věží, z dálky viditelnou. Hroznětín. V sobotu uplyne 14 let od chvíle, kdy byl Hroznětínu navrácen statut města. A tak si právě toto městečko a jeho blízké okolí dnes představíme.

Zakladatelem města, jak již název napovídá, byl později blahoslavený Hroznata. Velmož, zakladatel klášterů, křižák, svatý muž. Byl tak významnou osobností, že si jej jistě připomeneme samostatným příspěvkem. Po smrti Hroznaty se Hroznětín dostal pod správu tepelského kláštera, na město byl poprvé povýšen králem Janem Lucemburským a v průběhu věků vystřídal nespočet majitelů. 

Pány v Hroznětíně tak byli například sám císař Zikmund, Kašpar Šlik a jeho rodina, Wirsperkové a poté dokonce sami hroznětínští měšťané, kteří město vykoupili. Bohužel pro ně, účastnili se stavovského povstání, a tak o Hroznětín zase přišli.

Po nich město získal Jindřich Sasko – Lauenberský. Právě za jeho vlády prožíval Hroznětín časy svého největšího rozkvětu. V té době již žila v okolí početná židovská komunita, jejíž stopy zřetelně nalezneme i v současné době. Dalším významným majitelem byl Ludvík Bádenský. Po roce 1848 se pak město šlechtické nadvlády definitivně zbavilo. 

Divoké 20. století Hroznětín poznamenalo stejně jako celý region. Na rozdíl od mnoha jiných měst se ale Hroznětín podařilo rychle dosídlit i po odsunu německého obyvatelstva a tak přežil do dnešních dní. 
Pokud budete mít cestu okolo, určitě Hroznětín navštivte. 

U kostela svatého Petra a Pavla začíná populární naučná stezka HROZNĚTÍNSKÁ ZASTAVENÍ, která Vás přivede na mnohá jedinečná a zajímavá místa. Můžete dokonce zvolit ze dvou variant, turistického okruhu po blízkém okolí městského centra, nebo náročnější varianty, vedoucí přes sousední Merklín. Kostel, u kterého stezka začíná, symbolicky leží na Krušnohorském náměstí. 

Mě osobně nejvíce zaujala Flaschnerova kaplička, stojící u blízké skály, opředené legendami. Údajně se zde scházejí pekelné bytosti a jedná se o jedno z nejtemnějších míst celého širokého okolí. Ze skály je navíc úžasný výhled. Až tam budete stát, budete mít skutečně zvláštní pocit.

Za návštěvu také stojí místní Židovský hřbitov, jeden z nejstarších ve střední Evropě, kde se seznámíte s historií židovské komunity v Hroznětíně. Za dob nacistické zvůle, v letech 1938 - 1945, hřbitov téměř zanikl, mnoho náhrobků bylo zničeno a celé místo zarostlo lesem. Čest patří všem, kdo se podíleli na obnově hřbitova do dnešní podoby.

I další zastavení naučné stezky, doprovázená podrobnými informačními tabulemi, nabízejí spoustu zajímavých a překvapivých informací. Zkrátka a dobře, Hroznětín je super a stojí za návštěvu! Tak neváhejte!