KRUŠNOHORSKÝ ROK 3 – MARIE GABRIELA Z ROTTENHANU SE NARODILA PŘED 237 LETY 
(16. ledna 1784)

Tento týden si připomínáme výročí narození významné šlechtičny, mecenášky a správkyně rodinného panství, která prožila velkou část svého života v Krušných horách, ve kterých také zanechala nesmazatelnou stopu. 

Marie Gabriela se narodila ve Vídni, do významné šlechtické rodiny. Jejím otcem byl Jindřich František z Rottenhanu, maminka Marie Gabriela pocházela z rodu Černínů. Svůj život pak spojila s dalším šlechtickým rodem, když si v roce 1806 vzala za muže Jiřího Františka Buquoye. Manželství bylo šťastné a plodné. Na svět z něho přišlo pět dětí. 

Pro nás je nejvýznamnější etapou jejího života správa rodinného panství na Červeném Hrádku u Jirkova, kterou převzala mezi lety 1809 a 1810. Na svých krušnohorských panstvích nejenže Marie Gabriela vzorně hospodařila, ale dokonce je rozšířila postupně o Přísečnici, Hauenštejn a Měděnec. Její rodina se tak ve své době stala jednou z nejvýznamnějších vrchností v celém regionu. 

Známá byla také díky svým mecenášským a humanistickým aktivitám, byla to skutečně osvícená žena. Díky prosperujícím železárnám (Kalek, Gabrielina Huť) v rukách rodiny si mohla dovolit podporovat mnohé umělecké spolky, ale také třeba Klárův slepecký ústav. V Krušných horách pořádala pravidelné sbírky na podporu chudých a dokonce v roce 1848 zrušila poddanství na všech svých panstvích. 

Jsou lidé, kteří žijí navěky díky otiskům své činnosti, která přetrvává. To je příklad i Marie Gabriely. Chcete-li si na tuto mimořádnou ženu vzpomenout, stačí navštívit nádherný zámecký park u Červeného Hrádku, který pomáhala založit a významně jej rozvíjela. Její jméno také nesla Gabrielina huť, vesnice v údolí Telčského potoka, která bohužel zanikla po druhé světové válce. 

I tak ale většina turistů, milovníků zimních sportů a přírody ví, kde se nachází populární Gabrielka. Nedaleko je také přírodní rezervace – Buky a javory v Gabrielce. V sobotu tak můžete vyrazit na výlet do těchto krásných míst a vzpomenout si, že by v ten den své narozeniny slavila žena, která dala tomuto regionu kus svého srdce a nakonec i své vlastní jméno. 

PS: Do Gabrieliny hutě se můžete podívat například krásnou procházkou po zelené turistické trase vedoucí z Kalku.